Termes del servei

1Preliminar

El lloc web és titularitat de:Vico House Deco GGMA 4 Holding SL

Amb domicili a Corbera de Llobregat (08757), C/ les feixes 6

Proveïda de CIF número B02943926

És responsabilitat de lusuari conèixer les Condicions Generals de Venda vigents en el moment de linici del procés de Compra.

Vico House Deco . pot modificar aquestes Condicions Generals de Venda en qualsevol momentAquestes possibles modificacions no afectaran en cap cas les compres que s'hagin efectuat amb anterioritat a l'aprovació d'aquestes modificacions que es regiran en tot cas per les condicions generals vigents en el moment de fer aquestes altres compres.

Si us plau, reviseu acuradament la informació del producte per conèixer les vostres condicions específiquesJa que aquestes Condicions Generals es poden completar o modificar mitjançant clàusules o condicions específiques de certs productes, especialment pel que fa a l'exclusió dels drets de retirada, canvis o reemborsaments.

El document electrònic en què es formalitza el contracte serà arxivat per Vico House Deco . , i es pot consultar a través del nostre lloc web amb l'autenticació del vostre nom d'usuari i contrasenya o els mitjans establerts en cada casEs pot sol·licitar una còpia en paper al Servei al Client, info@vicohousedeco.com   les dades del qual es detallen la Clàusula 12 de les presents Condicions Generals de Venda.

L'usuari en acceptar les condicions declara ser més gran i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se a les presents Condicions Generals de Venda.

2Normativa aplicable

Aquest contracte electrònic està sotmès a la normativa espanyola i en especial al règim imposat per la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE)El contracte electrònic no serà arxivat per un tercer i l'idioma per a la conclusió és el castellà.

Aquestes Condicions Generals de Venda podran ser guardades i reproduïdes en qualsevol moment per l'usuari que faci una compra mitjançant les opcions del navegador d'Internet i han de ser llegides i acceptades abans de finalitzar la compra.

3Registre com a usuari

Per poder accedir a la compra electrònica dels productes de Vico House Deco . no cal registrar-se com a usuari de la pàgina ( www.vicohousedeco.com )Es podrà fer la compra sense necessitat de registre.

El registre com a usuari és gratuït i s'haurà de realitzar a través de la pestanya “Registrar-se” disposada a la pròpia pàgina webAl final del procés d'alta rebreu un correu electrònic confirmant que el procés s'ha realitzat correctament.

L'usuari podrà accedir a la secció d'usuaris registrats amb el nom d'usuari i la contrasenya o els mitjans que, en cada cas, habiliti Vico House Deco . per autenticar els usuarisAl vostre perfil, l'usuari podrà trobar informació rellevant tal com la relativa a comandes anteriors o l'adreça d'enviament facilitada.

L'usuari es podrà donar de baixa com a tal en qualsevol moment enviant un correu electrònic a l'adreça:info@vicohousedeco.comLa baixa com a usuari comportarà la cancel·lació de les vostres dades de caràcter personal d'usuari.

4Termini de vigència de l'oferta

Sense perjudici del que disposa la legislació específica, les ofertes o propostes de contractació per via electrònica seran vàlides durant el període que fixi Vico House Deco . o, si no, durant tot el temps que romanguin accessibles als destinataris.

5Procés de compra

El procés de compra es compon dels següents passos:

(i) Selecció de productes:Navegueu per la nostra pàgina i premeu el botó"Afegir al Cistella"cada vegada que vulgueu incorporar un producte a la compraEl carretó de la compra conté el nom del producte seleccionat, la quantitat i el preu en euros.

(ii) Inici del procés de compra:Per iniciar el procés de compra premi el botó"Procedir al pagament".

(iii) Emplenament de les dades de la compra:Prèviament a seleccionar el mitjà de pagament haurà d'emplenar les dades de la compra i corregir qualsevol error produït a la introducció de dadesUn cop hagueu verificat les vostres dades, confirmeu la vostra comanda.

(iv) Selecció del mitjà de pagament:Seleccioneu el mitjà de pagament que preferiu, accepteu les presents Condicions Generals de Venda marcant la corresponent pestanya, i premeu el botó de"Finalitzar comanda"En aquest moment, el contracte quedarà perfeccionat amb caràcter general.

(v) Confirmació de compra:Un cop rebem la seva acceptació, Vico House Deco . emetrà una confirmació en pantalla que podrà arxivar i que contindrà la següent informació:

- Número de comanda

- Data de comanda

- Resum dels productes que s'inclouen a la compra.

En tot cas, Vico House Deco . emetrà una confirmació de la compra per correu electrònic, en el termini màxim de 24 hores des de la recepció de lordre de compra.

Durant tot el procés de compra podeu consultar les presents Condicions Generals de Venda, així com conèixer el preu final dels productes seleccionats.

Un cop confirmada la compra, el client no podrà modificar ni cancel·lar la comanda fora dels casos previstos a la llei oa les presents Condicions Generals de Venda.

6Preu, impostos i despeses d'enviament

Tots els preus indicats a la pàgina web van referits en euros i inclouen aquells impostos i taxes aplicables al territori espanyol, sens perjudici que la compra dels productes des d'un altre territori pogués meritar els corresponents tributs i/o aranzels corresponentsVico House Deco . , a través de les dades bancàries introduïdes per l'usuari a la pàgina web, practicarà una retenció per l'import final de la comanda.

Les despeses d'enviament apareixeran detallades al final del procés de compra, l'usuari haurà d'escollir la modalitat d'enviament desitjadaLes despeses d'enviament aniran a càrrec de l'usuari en la seva totalitat.

De forma prèvia a l'acceptació del preu mitjançant l'opció"Finalitzar comanda", l'usuari podrà conèixer el preu final complet de la seva comanda, desglossat, si escau, l'import dels increments o descomptes aplicats, així com les despeses de transport, impostos, aranzels o altres serveis addicionals.

Els preus dels productes poden variar en qualsevol moment depenent de la política de preus de Vico House DecoEls productes comprats es facturaran al preu vigent al moment de la compra.

7Pagament

Els usuaris podran realitzar el pagament del preu dels productes adquirits per qualsevol dels mitjans següents:

a) Mitjançant targetes de dèbit o crèdit emeses per entitats financeres espanyoles.

El pagament de la comanda de l'usuari es produeix en temps real a través del TPV Virtual un cop comprovat que les dades proporcionades són correctes.

b) Mitjançant PayPal.

c) Mitjançant transferència bancària.

Vico House Deco . garanteix que tractarà amb total seguretat i confidencialitat les dades de caràcter personal obtingudes mitjançant el formulari de registre emplenat per lusuari.

8Factura

Vico House Deco . us enviarà el justificant de compra per correu electrònic, a l'adreça facilitada per l'usuariAixí mateix, Vico House Deco . permet a l'usuari descarregar la factura des de la secció de Les meves Comandes a la secció del compte personal de l'usuariUn cop seleccionada la comanda de la qual voleu la factura, l'usuari ha de fer clic al botó “Descarregar Factura”.

Si s'ha realitzat una comanda com a convidada i, per tant, no es disposa d'un compte personal, cal crear un nou compte amb el mateix correu electrònic amb què es va realitzar la comanda i seguir els passos explicats anteriorment.

9Lliurament

L'expedició de les comandes s'efectuarà dins dels territoris següents:Espanya Peninsular (inclou Balears), França Metropolitana (inclou Còrsega), Bèlgica, Països Baixos, Itàlia (inclou Sardenya i Sicília), Portugal, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, República Txeca, Dinamarca, Estònia, Finlàndia, Alemanya, Hongria, Irlanda, Letònia, Lituània, Luxemburg, Mònaco, Polònia, Romania, Eslovàquia, Eslovènia i Suècia.

El lliurament a domicili es farà de dilluns a divendresL'usuari podrà especificar qualsevol detall relatiu a l'enviament, així com el mètode de lliurament segons les opcions disposades per Vico House Deco . a cada moment.

Els càrrecs addicionals quant al transport i entrega dels productes seran informats a l'usuari durant el procés de compra.

L'usuari adquirirà la propietat sobre els productes objecte un cop hagi satisfet la totalitat del preu acordat.

En cas que no sigui possible el lliurament, Vico House Deco . queda facultada per cancel·lar el contracte per impossibilitat de compliment i sense perjudici de les reclamacions que pugui iniciar Vico House Deco . en cas de dol o culpa de lusuari.

Vico House Deco . no serà responsable de l'estat en què es lliurin els productes a l'usuari en cas d'impossibilitat del lliurament de la comanda en el termini acordat per causes imputables a l'usuari.

L'assumpció del risc per part de l'usuari respecte als productes tindrà lloc en el moment del lliurament d'aquests, amb independència del moment que l'usuari adquireixi la propietat sobre els productesPer tant, Vico House Deco . no serà responsable per qualsevol furt, robatori, deteriorament, dany o pèrdua dels productes que es produeixi després del lliurament de la possessió daquests a lusuari.

10Responsabilitat per entrega

Vico House Deco . no garanteix la disponibilitat permanent dels productes, quedant exonerada per qualsevol tipus de responsabilitat sempre que no porti causa d'un incompliment dolós per part de Vico House Deco , o que es derivi d'errors en la indisponibilitat del servei de les xarxes telemàtiques de transferència de dades alienes a la vostra voluntat.

Així mateix, Vico House Deco . quedarà alliberada del compliment de les seves obligacions de lliurament previstes a la clàusula 9 anterior, i declina tota responsabilitat al respecte, en els supòsits següents:

a) Impagament total o parcial de l'usuari.

b) Omissió o inexactitud de les informacions que, de conformitat amb les Clàusules 3, 5, 6 i 7, ha de subministrar l'usuari a l'ordre de compra en el moment d'efectuar la comanda.

11Devolucions

11.1Desistiment

D'acord amb allò establert a la legislació espanyola, l'usuari disposa del dret de desistiment, en virtut del qual podrà tornar el producte rebut si comprova que no s'ajusta a les seves expectatives.

L'exercici del dret de desistiment està reservat a aquells usuaris que actuïn com a consumidors i/o usuaris, de conformitat amb la definició que en dóna el Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i UsuarisAquest dret es pot exercir en un termini màxim de catorze (14) dies naturals a partir de la recepció i segons el calendari oficial del lloc on s'ha lliurat el productePer poder exercir aquest dret, el producte s'haurà de trobar en perfectes condicions i conservar l'embalatge original.

El reemborsament de l'import de la compra s'efectuarà i amb el mateix mitjà de pagament utilitzat per a l'abonament de la comanda i, en tot cas, en un màxim de catorze (14) dies naturals des de la recepció fefaent de la sol·licitud de desistiment, sempre i quan sigui Vico House Deco . qui gestioni la recollida del producteEn cas que l'usuari torni el producte a través d'una empresa de transports que heu triat, el reemborsament de l'import de la compra s'efectuarà des que Vico House Deco . tingui coneixement efectiu de l'enviament del producte o, si no, des de la recepció del producte.

Les despeses de devolució derivades de l'exercici del dret de desistiment seran a compte de Vico House Deco . únicament quan ells corresponguin a trameses inicialment destinades als territoris d'Espanya, França i ItàliaEn cas d'haver contractat l'enviament inicial per un import superior al de l'enviament bàsic, en cas d'exercici del dret de desistiment només es reemborsarà la part corresponent a un enviament bàsicEl client haurà d'assumir les despeses de devolució i lliurar els productes a l'adreça especificada per Vico House Deco .

En cas que els productes no arribin en perfectes condicions, Vico House Deco . es reserva el dret a abonar una quantitat inferior per la seva comanda, podent fer seves aquelles quantitats a què hagi de fer front a l'usuari per l'incompliment de les obligacions establertes aquí.

11.2Producte defectuós o danyat durant el transport

Quan el producte s'hagi fet malbé durant el transport és imprescindible que l'usuari ho comuniqui el mateix dia de la recepció dels productes i l'anoti a l'albarà de lliurament del transportista.

Vico House Deco . correrà amb els gats d'enviament pel lliurament i la devolució del producte.

Si l'usuari vol tornar la mercaderia amb una empresa de transport diferent de la proposta per Vico House Deco . i l'empresa de transport seleccionada per l'usuari ofereix tarifes superiors; l'usuari assumirà la diferència del cost del transport.

Abans d'obrir un producte, l'usuari haurà de verificar la conformitat i l'estat dels productes, la integritat de l'embalatge i que el nombre d'embalums lliurats corresponguin al que indica l'albarà de transport, fent una reclamació immediata, en cas que n'hi hagi alguna anomaliaSi l'usuari detecta alguna anomalia abans d'obrir el producte, Vico House Deco . pregueu que no s'obri el precinte ni el seu embalatge i escriviu a l'albarà"accepte amb reserva"i se n'especifiqui també la causa.

En cas que l'usuari no estigui conforme amb l'estat dels productes lliurats haurà de contactar immediatament amb Vico House Deco per correu electrònic a info@vicohousedeco.com   i sempre abans del transcurs de les 24 hores des de la recepció de la comanda.

12Atenció al client

Podeu contactar amb el servei d'atenció al client de Vico House Deco . al correu electrònic indicat a continuació i dins dels horaris comercials establerts a aquest efecte.

- Adreça de correu electrònic:info@vicohousedeco.com

13Garantia

Tots els nostres productes estan garantits a nivell nacional, davant de defectes de fabricació durant 2 anys excepte en aquells productes que s'indiqui un altre termini.

La garantia s'exclou expressament en els casos següents:

a) Transport, accidents, usos impropis i altres danys no deguts al normal ús del producte per part del client després del lliurament de la mercaderiaAquesta garantia només cobreix els desperfectes per transport ocasionats abans de la recepció del material.

b) Transport del producte sense embalatge original.

c) Cremades, talls, frecs, arrugues, senyals, esgarrapades o altres danys causats per animals o per un ús inadequat del producte.

d) Ús o contacte amb productes químics (àcids, dissolvents, tints, pintura, amoníac, laques o altres productes de perruqueria...) o tractament amb productes de neteja no indicats per a la tapisseria específica del producte garantit.

e) Deteriorament del color per exposició del producte a lacció dels raigs solars o altres fonts de calor.

f) Els perjudicis i les pèrdues indirectes de qualsevol classe.

g) Danys, personals i/o materials, causats com a conseqüència del no compliment, per part de l'usuari, de les normes i instruccions donades per Vico House Deco . per a la instal·lació, ús i manteniment del producte.

14Força major

Vico House Deco . no respondrà per l'incompliment total o parcial de les obligacions derivades del present contracte o pel retard en la realització de les mateixes si aquest incompliment és degut a una circumstància de força major, incloent vagues generals, territorials o sectorials, inundació, incendi, etc. .

15Protecció de dades de caràcter personal

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre i el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades de caràcter personal ia la lliure circulació d'aquestes dades, ia la normativa vigent aplicable a cada moment, us informem que les vostres dades personals recollides a través d'aquest document seran tractades per Vico House Deco . per tal de donar compliment a la relació comercial existent entre vostè i la nostra empresa.

Les dades de caràcter personal podran ser comunicades a tercers sempre que aquesta comunicació respongui a una necessitat de desenvolupament, compliment i control de la relació comercial, i/o es limiti a les finalitats anteriorment esmentades, d'acord amb la normativa vigent aplicable a la matèria .

Us informem que podeu exercitar els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació de tractament i portabilitat en qualsevol moment al domicili social del comerciant abans indicat o enviant un correu electrònic a la següent adreça:info@vicohousedeco.com .

Trobareu informació més detallada sobre el tractament de dades personals accedint a la Política de privadesa del web de Vico House Deco

16Propietat intel·lectual

Vico House Deco . conservarà tots els drets de propietat intel·lectual i industrial, incloent-hi els drets sobre els secrets empresarials, relatius a tots els plànols, normes, pintures, diagrames, material gràfic, fotografies, mostres de disseny, contingut i altres documents, ja sigui en suport electrònic, imprès, com a material de preimpressió o fullets que seran lliurats a l'usuari en el context de la fabricació, prova, demostració i comercialització dels seus productes.

17Nul·litat o anul·labilitat, llei aplicable i jurisdicció

Si qualsevol de les clàusules d'aquest contracte resultés nul·la, anul·lable, il·legal o il·lícita, en aquest cas, i en el sentit interpretatiu més ampli permès per la llei:

a) Aquesta declaració no invalidarà la resta del contracte, que mantindrà la seva vigència i eficàcia; i

b) La clàusula o clàusules nul·les o anul·lables s'han de reemplaçar o ajustar preferentment a ser anul·lades.

Aquestes Condicions Generals de Venda es regiran o interpretaran, en tot allò no expressament aquí previst, conforme a la legislació espanyola. Vico House Deco . i l'usuari, acorden renunciar expressament a qualsevol altre fur que pogués resultar aplicable i sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d'aquestes Condicions Generals de Venda als jutjats i tribunals corresponents al domicili del consumidorSupletòriament, el consumidor podrà optar per la jurisdicció dels jutjats de la ciutat de Corbera de Llobregat (Espanya).

De conformitat amb el Reglament (UE) núm. 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, i amb la Llei 7/2017, de 2 de novembre, posem a la vostra disposició el següent enllaç que permet l'accés a la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CA