Política d'enviament

L'expedició de les comandes s'efectuarà dins dels territoris següents:Espanya Peninsular (inclou Balears), França Metropolitana (inclou Còrsega), Bèlgica, Països Baixos, Itàlia (inclou Sardenya i Sicília), Portugal, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, República Txeca, Dinamarca, Estònia, Finlàndia, Alemanya, Hongria, Irlanda, Letònia, Lituània, Luxemburg, Mònaco, Polònia, Romania, Eslovàquia, Eslovènia i Suècia.

El lliurament a domicili es farà de dilluns a divendres. L'usuari podrà especificar qualsevol detall relatiu a l'enviament, així com el mètode de lliurament segons les opcions disposades per Vico House Deco . a cada moment.

Els càrrecs addicionals quant al transport i entrega dels productes seran informats a l'usuari durant el procés de compra.

L'usuari adquirirà la propietat sobre els productes objecte un cop hagi satisfet la totalitat del preu acordat.

En cas que no sigui possible el lliurament, Vico House Deco . queda facultada per cancel·lar el contracte per impossibilitat de compliment i sense perjudici de les reclamacions que pugui iniciar Vico House Deco . en cas de dol o culpa de lusuari.

Vico House Deco . no serà responsable de l'estat en què es lliurin els productes a l'usuari en cas d'impossibilitat del lliurament de la comanda en el termini acordat per causes imputables a l'usuari.

L'assumpció del risc per part de l'usuari respecte als productes tindrà lloc en el moment del lliurament d'aquests, amb independència del moment en què l'usuari adquireixi la propietat dels productes. Per tant, Vico House Deco . no serà responsable per qualsevol furt, robatori, deteriorament, dany o pèrdua dels productes que es produeixi després del lliurament de la possessió daquests a lusuari.

10. Responsabilitat per entrega

Vico House Deco . no garanteix la disponibilitat permanent dels productes, quedant exonerada per qualsevol tipus de responsabilitat sempre que no porti causa d'un incompliment dolós per part de Vico House Deco , o que es derivi d'errors en la indisponibilitat del servei de les xarxes telemàtiques de transferència de dades alienes a la vostra voluntat.

Així mateix, Vico House Deco . quedarà alliberada del compliment de les seves obligacions de lliurament previstes a la clàusula 9 anterior, i declina tota responsabilitat al respecte, en els supòsits següents:

a) Impagament total o parcial de l'usuari.

b) Omissió o inexactitud de les informacions que, de conformitat amb les Clàusules 3, 5, 6 i 7, ha de subministrar l'usuari a l'ordre de compra en el moment d'efectuar la comanda.