GDPR Compliance

L'app used per assuring the GDPR/CCPA compliance d'aquest lloc, recollits el seu IP i l'adreça electrònica per ordenar process the data. For more check Privacy Policy

Data Rectification

Heu d'utilitzar l'enllaç per update el vostre account data if it is not accurate.

Data Portability

Heu d'utilitzar els enllaços per a la descàrrega de totes les dates que s'obtenen i s'utilitzen per a better experience in our store.

Access to Personal Data

Heu d'utilitzar l'enllaç per a la requesta a la qual s'ha de comptar amb el personal d'informació personal que us interessa.

Right to be Forgotten

Utilitzeu aquesta opció per tal de remoure la vostra personalitat i altres dades del vostre store. Keep in mind that this process will delete your account, so you will no longer be able to access or use it anymore .