Bols


Quantes vegades els has utilitzat, et faltaria dits de les mans, per batre els ous, per les xips i les olives del diumenge, per al vermut, per a una sopa, o per al formatge el dia de pasta.